Kredyt na start we własnej działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej nie należy do najłatwiejszych rzeczy. Szczególnie jeśli brakuje nam środków finansowych na jej uruchomienie. Całe szczęście z pomocą przychodzą nam banki oferując całą gamę kredytów przeznaczonych dokładnie na tego rodzaju potrzeby.

Warto odwiedzić kilka banków w celu uzyskania informacji o wysokości kredytu, jaki każdy z nich jest nam w stanie zaoferować.
Potrzeby finansowe osób zakładających działalność gospodarczą są zazwyczaj duże. Z kolei ich dochody nieregularne, a początkowo zerowe lub nawet ujemne. Większość banków obawia się ryzyka wynikającego z udzielenia kredytu na działalność gospodarczą. Dlatego wymagają one w miarę możliwość potencjalnego kredytobiorcy wiarygodnej i pewnej gwarancji spłaty zobowiązania.

Bardzo często stosowane są zabezpieczenia hipoteczne ale muszą one być odpowiedniej wartości. Bank, który podejmie się ryzyka i udzieli nam kredytu na działalność gospodarczą najpierw przeprowadza wnikliwą weryfikację naszej sytuacji materialnej oraz doświadczenia w branży, w której działalność ma dotyczyć. Przykładowo p. Kowalski, który dotychczas był kierowcą autobusu będzie miał spory problem z uzyskaniem kredytu na otwarcie salonu kosmetycznego.

Duże znaczenie ma również, to czy jesteśmy w chwili składania wniosku o kredyt zatrudnieni i jaką umowę o prace posiadamy. Jeśli jest to umowa na czas nieokreślony, nasze comiesięczne wynagrodzenie wpływa na konto regularnie i pokrywa ratę kredytu pozostawiając jakąś część na egzystencję kredytobiorcy to są szanse na uzyskanie kredytu.

Banki zatrudniają analityków, którzy poza pracą bezpośrednio dotyczącą spraw finansowych banku przeprowadzają również badania rynku. Dotyczą one głównie ryzyka związanego z klientami oraz ich wypłacalnością. Przeprowadzane przez niech analizy wykazują, jakie zawody i rodzaje działalności gospodarczej, w jakim stopniu są obarczone ryzykiem zwolnienia lub upadłości. Dla przykładu najpewniejszymi z punktu widzenia banku zawodami są zawody zaufania publicznego tzn. prawnik, notariusz, lekarz, geodeta. Zawody te mają na celu troskę o dobro publiczne. Z kolei sprzedawca sklepowy czy fryzjer jest traktowany jako kredytobiorca wysokiego ryzyka.

Istotne znaczenie podczas procedury ma również historia kredytowa klienta banku. Jeśli Biuro Informacji Kredytowej wystawi nam pozytywną opinię to bank jest pewien, że nie zalegamy i nie zalegaliśmy ze spłatą żadnego zadłużenia. Skutkuje to zwiększeniem zaufania do nas, jako kredytobiorców i szybciej otrzymamy kredyt na działalność gospodarczą.

Będąc podmiotem gospodarczym, który nie posiada środków finansowych na rozpoczęcie swojej działalności warto pokusić się o kredyt. Należy jednak pamiętać, że im będzie on wyższy tym niższe będą nasze comiesięczne dochody. Taka sytuacja może zniechęcać. Dlatego, jeśli jesteśmy w 100% pewni co do swojej decyzji o założeniu firmy najpierw spróbujmy poszukać środków finansowych w innych instytucjach. Przykładem może być Urząd Pracy lub Fundusze Unijne. Procedury w tych przypadkach nas również nie ominą. Może stać się to dla nas jakimś rozwiązaniem także wtedy, gdy kredytu nie otrzymamy.

About the Author

monika